«

»

Kvě 09

Výhody stretch folie

Vysoce elastická stretch fólie umožňuje dokonale zabezpečit jednotlivé položky celého balíčku. Tuto vlastnost způsobuje vysoká pevnost tohoto materiálu v tahu.

Charakteristickým rysem folie je možnost natáhnout se a opět se smrštit zpět. Tento materiál definuje právě tato jeho vlastnost – průtažnost. Při balení palet a dalších těžkých balíků je folie vystavena velkému tlaku. Stretch folie lze natáhnout až o 500%.

Stejně tak užitečná je další vlastnost stretch folie a to přilnavost jednotlivých vrstev, které se k sobě při balení přilepí a tím zvýší pevnost a hustotu balení.

Výhody ovinování:

– spolehlivá a přesná fixace zboží v balení

– úspora materiálu díky průtažnosti

– ochrana zboží před nečistotami a poškozením

– vytvoření hustého hermetického obalu

– prostřednictvím transparentnosti obalu možná kontrola obsahu balení

– nízká cena průtažné fólie

– odolnost proti propíchnutí

– rozsah teplot, při kterém je možné použít fólii

Narozdíl od lepících pásek, stretch folie nezanechává žádné zbytky na obalu. Bez ohledu na způsob aplikace může být používána na balícím stroji nebo ručně. Stroj na balení pomocí stretch folie balí produkty a palety pomocí otočné plošiny, na které je balený předmět umístěn.

V závislosti na použití a vlastnostech strojní folie může být několik typů:

Strojní folie s průtažností 150%, která se používá v balících strojích, které nemají mechanizmus pro natažení folie.

Univerzální balící folie (s průtažností 220-250%). Používá se na různých typech balících strojů, které mají mechanizmus pro natažení stretch folie.

Balící stroje mohou natáhnout folii maximálně o 250%. Mají vysoké hodnoty pevnosti a lepivosti.

Pevná průtažná folie (s průtažností do 220%). Používá se v různých balících strojích pro balení palet a dalších těžkých břemen. Poskytuje vysokou míru utažení balíku. Existuje také speciální druh stretch folie, která má vnější vrstvu se sníženou lepivostí, aby se folie nelepila k dalším zabaleným paletám v okolí tohoto balení.

Power stretch folie má průtažnost až do 500%. Doporučuje se pro použití na vysokorychlostní balení palet, které jsou vybaveny mechanismem pro natahování umožňující dosažení úrovně natažení na 500%. Zvýšené procento protažení umožní ušetřit náklady na folii. Má vysokou pevnost, vysokou odolnost proti nárazu, vynikající lepivost, vysokou přídržnou sílu a odolnost proti propíchnutí.

Ruční stretch fólie se používá pro balení nákladů na paletách. Při menším objemu balení lze tento materiál používat i bez dalšího zařízení. Ruční folie je ideální materiál jak pro domácí (pro manipulaci, opravy nebo uložení předmětů), tak i pro průmyslové použití.

V závislosti na požadavcích zákazníka se stretch fólie dodávají s různými parametry: šířka, tloušťka, délka návinu, barva, atd.